Naujienos

Atgal

WAGO technologijų privalumai

2021 04 06

Keletas VDE direktyvų reikalauja arba rekomenduoja, kad kiekvienam tvirtinimo elementui turėtų būti arba turi būti prijungtas tik vienas laidininkas (pvz., DIN VDE 0611, 4 dalis, 02.91, 3.1.9 skirsnis). WAGO atitinka šį saugos reikalavimą, išreikštą atitinkamose direktyvose.

Techninė ir ekonominė to nauda vartotojams:
  • Kiekvienas laidininkas tvirtinamas atskirai.
  • Galima saugiai prijungti bet kokio laidininko dydžio derinį vienam potencialui.
  • Kai reikia pakartotinai prijungti laidus, iš užspaudimo vietos pašalinamas tik vienas laidininkas - visi kiti laidininkai lieka saugiai prispausti.
  • Vienoje srovės juostoje išdėstyti daugiau nei du tvirtinimo elementai leidžia dauginti potencialus, be jungiklių ar papildomų gnybtų blokų.

„CAGE CLAMP®“ ir „Push-in CAGE CLAMP®“ sujungia visus varinius laidininkus nuo 0,08 iki 35 mm2 arba nui 0,25 iki 25 mm2. Sujungimų apsaugos nėra reikalingos, tačiau įmanomos.

Laidininkas prispaudžiamas prie srovėlaidžio iš anksto nustatytoje kontaktų srityje jo nepažeidžiant. Užspaudimo jėga automatiškai prisitaiko prie laidininko storio. Gnybtas dinamiškai kompensuoja laidininko pasikeitimus / judėjimą, kad būtų pašalinta atsipalaidavusio (laisvo) sujungimo rizika.

œœ„Push-in CAGE CLAMP®“ gnybtuose sujungti vienas laidinkas per vieną sujungimą.

„CAGE CLAMP®“ gnybtuose sujungti vienas laidinkas per vieną sujungimą
1 Monolitinis
2 Suvytas
3 Daugiagyslis
4 Daugiagyslis su antgaliu

Mažai tiėktinas sujungimas parodo galimybes:
0.2 mm2 laidininkas (kairėje) ir 16 mm2 laidininkas (dešinėje) sujungti 16 mm2 gnybte.